cinema nu

 
CAST
VAL
ENG
FRA

Julia Català Roca
mail cinema nu

 
Documentals
Animació
Tallers
Registres *
Fotografia

(sic) societat i cultura – Impressió en rotativa del primer número

< · >

València 27 novembre 2009 / 2’ 52"

sic sic sic

Play >>

HDV / 16:9

Primer número de (sic) societat i cultura, un projecte expositiu i editorial que adquireix la forma d'una publicació periòdica. Durant dotze setmanes, un exemplar com aquest va eixir al carrer amb la intenció de marcar un territori, el barri de Velluters, a partir d'un projecte generat des del MUVIM-Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.

Comissari / Álvaro de los Ángeles
Disseny i maquetació / Antonio Ballesteros i Ángel Álvarez (establiment.org)
Impressió / Mediterráneo Proceso Gráfico
Mobiliari exposició / Xavier Arenós
Càmera i edició / Julia Català Roca

Links
www.societaticultura.org
www.alvarodelosangeles.org
www.xavierarenos.com
www.establiment.org

...........................................................................................................................................................................................