cinema nu

 
CAST
VAL
ENG
FRA

Julia Català Roca
mail cinema nu

 
Documentals
Animació
Tallers
Registres *
Fotografia

(sic) societat i cultura - Muntatge exposició

< · >

València 15-16 desembre 2009 / 2’ 01”

sic sic sic

Play >>

HDV / 16:9

Vídeo del muntatge de l'exposició. El mobiliari es composa d'una prestatgeria-expositor, dues taules de lectura, tres butaques i dos carrets, dissenyats i construïts per Xavier Arenós.

Comissari / Álvaro de los Ángeles
Disseny i maquetació / Antonio Ballesteros i Ángel Álvarez (establiment.org)
Impressió / Mediterráneo Proceso Gráfico
Mobiliari exposició / Xavier Arenós
Càmera i edició / Julia Català Roca

Links
www.societaticultura.org
www.alvarodelosangeles.org
www.xavierarenos.com
www.establiment.org

...........................................................................................................................................................................................