cinema nu

 
CAST
VAL
ENG
FRA

Julia Català Roca
mail cinema nu

 
Documentals
Animació
Tallers
Registres *
Fotografia

(sic) societat i cultura - Clausura

< · >

València 14 febrer 2010 / 1’ 55”

sic sic sic

Play >>

HDV / 16:9

Vídeo de l'últim dia de l'exposició. La paret longitudinal, la més llarga, es va idear com un espai on anar mostrant part del material emprat durant el procés, passant d'estar quasi buida a tenir aquest aspecte final.

Comissari / Álvaro de los Ángeles
Disseny i maquetació / Antonio Ballesteros i Ángel Álvarez (establiment.org)
Impressió / Mediterráneo Proceso Gráfico
Mobiliari exposició / Xavier Arenós
Càmera i edició / Julia Català Roca

Links
www.societaticultura.org
www.alvarodelosangeles.org
www.xavierarenos.com
www.establiment.org

...........................................................................................................................................................................................